STT Tên Mặt Hàng Đơn Vị Giá (¥) Số Lượng Đặt Hàng
1 Nước yến Lon 140 ¥
2 Cafe G7 Capuchino Hộp 820 ¥
3 Cafe G7 đen Hộp 520 ¥
4 Cafe G7 Hộp 790 ¥
5 Rượu nàng hương Chai 1200 ¥
6 Rượu lúa mới Chai 1450 ¥
7 Rượu nếp mới Chai 2550 ¥
8 Bia sài gòn chai Chai 350 ¥
9 Bia 333 Lon 320 ¥