STT Tên Mặt Hàng Đơn Vị Giá (¥) Số Lượng Đặt Hàng
1 Bột bánh bò 400gr 320 ¥
2 Bột bánh da lợn 400gr 320 ¥
3 Bột bánh giò 400gr 320 ¥
4 Bột nếp 400gr 320 ¥
5 Bột năng 400gr 320 ¥
6 Bột bánh xèo 400gr 320 ¥
7 Bột bánh cuốn 400gr 320 ¥
8 Bánh tráng mè đen Xấp 680 ¥
9 Bánh tráng rế Xấp 250 ¥
10 Bánh tráng 22cm 180 ¥