Thịt Tươi

STT Tên Mặt Hàng Đơn Vị Giá (¥) Số Lượng Đặt Hàng
1 Vịt nguyên con 2.7kg Con 2200 ¥
2 Vịt nguyên con 1.7kg Con 1600 ¥
3 Gà dai 1-1.2kg Con 780 ¥
4 Gà dai 0.8-1kg Con 380 ¥
5 Chân gà 1kg 400 ¥
6 Cánh gà 1kg 680 ¥
7 Tổ ong bò 1kg 980 ¥
8 Sách bò 1kg 1080 ¥
9 Bò viên 200g 550 ¥
10 Bắp bò có gân 1kg 1250 ¥

Thịt Đông Lạnh

STT Tên Mặt Hàng Đơn Vị Giá (¥) Số Lượng Đặt Hàng
1 Bò viên 200g 550 ¥